Mittwoch, 4. Mai 2011

Send you a Vykort ..

En stad som exestiert bara i våra sinnen du apa, apor värdelös dum, ja, ja, eftersom du tittar på, jag har också använt översättaren Sarah, och han är mycket väl vara tight, jag går att sova likvärdiga, eftersom små prinsessor och råttor att dessa barn sova för det mesta, om de inte talar något Krier dum vykort som ser ut som om det vore för gamla, ogifta kvinnor som får sina flickvänner kitschiga vykort, sorgligt men sant, barn i natten.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen